Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈငွႆးယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆထႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းယိုဝ်းတၢႆ  တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ  ၊  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးဝႃႈ မိူၼ်ၵႂၢႆးတေႃးၵၼ်သၢင်ႈတႄးၼႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ လုင်းၵေႃးသူၺ်ႇဝိၼ်း ဢႃယု 50 ပီ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 13 /2/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်း  ၸၢႆးၵေႃးထူဝ်ႉ ဢႃယု 30 ပီပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းမၼ်းၸၢႆးဢၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်။ လုင်းၸၢႆးလ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၵေႃးထူဝ်ႉ မီးတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး။ ပဵၼ်ၽႂ်ယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသူၼ်သေလႄႈ ၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈ တူဝ်တၢႆမၼ်း။ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ...

ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၺႃးလမ်းယိုဝ်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၶဝ်ႈႁူင်းယႃ

ၽူႈမၢႆ (ၸလေး) ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး။ ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸၢႆးမျိၼ်ႉဢူး ၵႂႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈသေပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/1/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးထိုင်တီႈ ႁိမ်းတၢင်းၶွႆႈတူၼ်ႈၺွင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်မိူင်းတၢင်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသေႃႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸွမ်းမႃးသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ ၸၢႆးမျိၼ်ႉဢူး မၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img