Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သၼဵၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းသၼ်လွႆသၼဵၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်း သၼ်လွႆသၼဵၼ်း ၾၢႆႇတူၵ်း ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ် ႁႅင်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းမႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

မီးၶၢဝ်ႇၽၢင်း/ ပွမ် လိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင်တၢင်းဝဵင်းပၢင်လူင်  ၼႆလႄႈၵူၼ်းပွတ်းဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်လွႆ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇၽၢင်း/ ပွမ်(တု) လိုဝ်းၵၼ်ၼိူဝ် Social Media ဝႃႈ မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်းဢိူင်ႇသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img