Saturday, April 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သၢင်ႇလွင်း

သၢင်ႇလွင်း

ၾိင်ႈထိုဝ်ယမ် ႁိုဝ် တၢင်းယုမ်ႇယမ်ၶွင်တႆး ဢၼ်သိုပ်ႇႁိတ်ႈႁွႆးမႃးယၢဝ်းသႅၼ်ယၢဝ်း ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ႁိတ်ႉႁိူဝ်ႇႁုမ် တိုဝ်းၵမ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸၢင်ႇႁၢႆ ဢမ်ႇဝႃႈၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်း ပႃႇၽိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၵၢၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈဢဝ်လၢၼ်ၶဝ်ႈႁဵၼ်း ၾိုၵ်းၵၢၼ်သႃသၼႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်“ပွႆးသၢင်ႇလွင်း” ငၢၼ်းယႂ်ႇပွႆးလူင် (ငၢၼ်းၿူၶျ်ႇလုၵ်ႈၵႅဝ်ႈ) ၿူၶျ်ႇပဵၼ်သၢင်ႇ “သႃမၼဵရ်း”(ၸဝ်ႈသၢင်ႇ) ယူႇၶႂ်ႈၸွတ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းထႆးပွတ်းၼိူဝ်ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၵၢင်ၶၢဝ်းလိူၼ်သီလိူၼ်ႁႃႈ ပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် သိုပ်ႇပုတ်ႈပႂ်ႉပႃး သႃသၼႃးၶမ်းၽြႃးပုတ်ႉထၸဝ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ဢၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈတဝ်ႈလဝ်ႇလၢၼ်ၽွင်းပဵၼ်ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇဢႃယု 7-12 ပီ ႁဵတ်းသၢင်ႇလွင်း ၿူၶျ်ႇပဵၼ်သႃမၼဵရ်း(သႃမၼေႇရ်)...

ပီႈၼွင်ႉတႆးဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇဢူႇ/တောင်ငူ) လူႇတၢၼ်းၵထိင်ႇ လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢင်ႇၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႇထုင်း

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇဢူႇ) ၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူႇတၢၼ်းၵထိင်ႇ လႄႈၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႇထုင်းမီး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈၵၼ်ႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇၸွမ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းတွင်ႇဢူႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉၺွင်ႇပိၼ်ႇတႃႇၶႃႈဢေႃႈ ။ဝတ်ႉၼႆႉတေမီးၼႂ်းဝဵင်းမဵဝ်ႉလႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇဢူႇႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ ၵူႈပီၵေႃႈ ႁႅၼ်းၵိၼ်ႁႅၼ်းလူႇယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ ၵူၺ်းမိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊၽႄႈလၢမ်းတႄႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။  မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလူးၼေႃ တေႃႉတႄႉပဵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉဢေႃႈၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။  ပွႆးလူႇတၢၼ်းၵထိင်ႇၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img