Tuesday, May 21, 2024

ပီႈၼွင်ႉတႆးဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇဢူႇ/တောင်ငူ) လူႇတၢၼ်းၵထိင်ႇ လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢင်ႇၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႇထုင်း

Must read

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇဢူႇ) ၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူႇတၢၼ်းၵထိင်ႇ လႄႈၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႇထုင်းမီး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈၵၼ်ႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇၸွမ်း။

ပီႈၼွင်ႉတႆးဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇဢူႇ/တောင်ငူ) လူႇတၢၼ်းၵထိင်ႇ လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢင်ႇၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႇထုင်း

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းတွင်ႇဢူႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉၺွင်ႇပိၼ်ႇတႃႇၶႃႈဢေႃႈ ဝတ်ႉၼႆႉတေမီးၼႂ်းဝဵင်းမဵဝ်ႉလႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇဢူႇႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ ၵူႈပီၵေႃႈ ႁႅၼ်းၵိၼ်ႁႅၼ်းလူႇယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းမိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊၽႄႈလၢမ်းတႄႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလူးၼေႃ တေႃႉတႄႉပဵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉဢေႃႈၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ပွႆးလူႇတၢၼ်းၵထိင်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10/11/2022 မီးပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇ တၵႃႇသထႃးယုၵ်ႉဢဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးႁဵတ်းပႃးသၢင်ႇလွင်း သၢမ်ပႃး။   ႁႆႇၵွင်မွင်းတႆး တဵင်ႇသၢင်ႇလွင်းလဵပ်ႈၶူဝ်းလူႇ မိူၼ်ၾိင်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးသၼ်လွႆ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းပိုၵ်း – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉတႆးဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇဢူႇ/တောင်ငူ) လူႇတၢၼ်းၵထိင်ႇ လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢင်ႇၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႇထုင်း

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈပၢင်ပွႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “ပဵၼ်ပီႈပဵၼ်ၼွင်ႉၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းမႃးၸွႆႈၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းပွႆး မိူၼ်ၼင်ႇၾိင်ႈတႆးမီးၼၼ်ႉၼႆဝႃႇ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းတွင်ႇဢူႇႁဝ်း မႃးၸွႆႈပၼ်ၾၢႆႇႁႆႇၵွင်ႁႆႇမွင်း ၼႄပၼ်တၢင်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင်လႂ် ၵႃႈၼူၵ်ႉၵိင်ႇၵလႃႇ၊ ၵႃႈလၢႆးမိုဝ်း လၢႆးၶွၼ်ႉ လၢႆးလႅဝ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မူၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇၼၼ်ႉၼႃႇ တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ ပွတ်းၼႆႉတႆးႁဝ်းဢမ်ႇပေႃးမီးၼမ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈၼႄဝႃႈတိုၵ်ႉမီးပီၼွင်ႉတႆးယူႇဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလူႇတၢၼ်းၵထိင်ႇလႄႇၶၢမ်ႇသၢင်ႇၼႆႉ တႄႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 9/10/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ။  ဝၼ်းတီႈ10 ဢဝ်ၶူဝ်းလူႇလႄႈ သၢင်ႇလွင်းလဵပ်ႈဝဵင်း၊ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇလဵင်ႉလူသေ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ဝၢႆးဝၼ်း လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ။

ဝဵင်းတွင်ႇဢူႇၼႆႉ မီးၼႂ်းတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ပၵ်းယူႇႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မၢႆၼိုင်ႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈဝဵင်းတႃႇလိူဝ် ႁၢင်ႇၵႆတၢင်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ 175 လၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း