Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သွၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းသွၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဢိူင်ႇ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်း ၽိုၼ်ၽၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းဝႃႈ တေလူင်းသွၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇမေႃလၢတ်ႈ မေႃဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈသွၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဢိူင်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် တေတႄႇလူင်းသွၼ်ပၼ် ၼႂ်းလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ ၊ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်း။ ဢၼ်လႆႈဝႆႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတႄႉ ပဵၼ်သႅၼ်းပၢၼ်ဢႃယု 15 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ပိူင်လူင်တေသွၼ်ပၼ်လွင်ႈတႅမ်ႈမၢႆဢၢၼ်ႇလၢတ်ႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ပၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇ။  ၼႂ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈတႅမ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img