Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

သိူဝ်ၶူပ်း

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၺႃးသိူဝ်ၸုမ်ႈၶူပ်းၽွင်းၵႂႃႇႁႃၼေႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁႃၼေႃႇ ၺႃးသိူဝ်ၸုမ်ႈ လမ်းၶူပ်း  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢွင်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁႃၼေႃႇ  ထုၵ်ႇ သိူဝ်ၸုမ်ႈလမ်းၶူပ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ဢိူင်ႇပၢင်သေး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မၼ်းၸၢႆးတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img