Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF ၸွႆႈပူတ်းမၢၵ်ႇမႅင်း ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF ၽဵဝ်ႈပၼ် မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၾင်ဝႆႉၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၾရူးသူဝ်း လွႆၶေႃ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်။  တီႈၼႃႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ KNDF တပ်ႉၵွင် 2 ၼၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/3/2022 ၼၼ်ႉဝႃႈ -“ထိုင်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၵ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေလွတ်ႈၽေးလွင်ႈယဵပ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း KNDF  လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶူၼ်ႉႁႃ မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၽွင်းၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

  ၽွင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီသမ်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း  ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ်။   တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼူမ်း ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႄးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ MNDAA , AA သမ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၊...

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပူဝ်ႇမူၼ်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၶၢၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပူဝ်ႇမူၼ်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းႁွင်ႇ၊ ၸဵင်ႇ ႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၶၢၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 12 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2020 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ပေႃး ဝၢၼ်ႈလဵၵ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ပေႃးဝၢၼ်ႈယႂ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၊ တူဝ်ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈလႂ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img