Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽူႈလၵ်ႉ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၽွင်းပီမႂ်ႇၶႄႇၼႆႉ မီးၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ၶိုင်လၵ်ႉတတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉၶိုင်လၵ်ႉတတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ ဢိူင်ႇႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ...

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉပိူင်မႃႇသျႄႇလေႃး။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပိူင်မႃႇသျႄႇလေႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img