Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် ၼႄးဝႃႈတႅမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ  

ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ႈ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶဝ်ႈတီႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း  ၼႄးဝႃႈတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆး ဝႃႈၼႆ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် 7/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း   သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၵုမ်းတူဝ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇ ၵူဝ်ႇတၢၼ်းၸူဝ်းဢွင်ႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တီႉဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉၸၢင် လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈ ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။  ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img