Friday, March 1, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သင်ႇယဵပ်ႉၶူဝ်းသိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယဵပ်ႉၶူဝ်းသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယဵပ်ႉၶူဝ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၶူဝ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၾၢင်ႉလွၵ်းလိင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၢင်ႈႁဵတ်းလၢႆးယွၵ်း လွၵ်ႇလႅၼ်ၽၢမ်းတႃၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸၢင်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းတႃႇယႃႉၸိုဝ်ႈယႃႉသဵင် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ...

Latest news

- Advertisement -spot_img