Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၼ်းၶရိသ်ႉတ်မၢသ်ႈဢိပ်း

ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ဝၼ်းၶရိသ်ႉထ်မၢသ်ႉ

ပီမႂ်ႇတႆးယဝ်ႉ ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ၊ ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ ပီမႂ်ႇၶႄႇ၊ ပီမႂ်ႇၶႄႇယဝ်ႉ ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ− မႃးၸိူင်ႉၼႆ။ ပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ဢဝ်ၸွမ်း ၾိင်ႈယူႇၵိၼ်ၵူၼ်းတႆးသေ မၵ်းမၼ်ႈႁဵတ်းမႃး၊ ပီမႂ်ႇၶႄႇၵေႃႈ ဢဝ်ၸွမ်းၾိင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်းၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ်သေ မၵ်းမၼ်ႈ ႁဵတ်းမႃး။ တင်းသွင်ပီမႂ်ႇ ပဵၼ်ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၸဵင် ၶိူဝ်းၽႂ်ၶိူဝ်းမၼ်းလႄႈ ႁွင်ႉပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇၸၢဝ်း ပုတ်ႉထ (ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထ)လႄႈ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇယိမ်...

ဝၼ်းၶရိသ်ႉတ်မၢသ်ႈဢိပ်း

ၵႂၢမ်းၼမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ် 12 ၵလႃးၵူႈပီ ၸၢဝ်းၶရိသ်ႉတ်ၵူႈတီႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈယေႊသုၶရိသ်ႉတ် ၵၼ်ပဵၼ်မူၼ်ႈပဵၼ်သိူဝ်း။ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈယေႊသုၶရိသ်ႉတ်ၼႆႉ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၼၢမ်းတၢင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ- ဝၼ်းၶရိသ်ႉတ်မၢသ်ႈ(Christ mas day) ၼႆသေမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ(ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ- UN) ဝၼ်းၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းၸဝ်ႈယေႊသုၶရိသ်ႉတ်။ ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶရိသ်ႉတ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈယေႊသုၶရိသ်ႉတ် ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်း လမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉ ဝၼ်း ၼိုင်ႈၼႂ်းၾိင်ႈသႃသၼႃးၶရိသ်ႉတ်။...

Latest news

- Advertisement -spot_img