Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း

ၵႃးၽႃႇ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 20 ပီပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ယၢမ်းၵူၼ်းလပ်းလိုၵ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လင် ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လင်ၼိုင်ႈ။ ႁိူၼ်းၼႆႉ တေပဵၼ်သွင်ၸၼ်ႉ ဢၼ်မႆႈၵႂႃႇသမ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img