Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵုၼ်ႁဵင် ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼမ် ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ် ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇၸွႆႈပွႆးလၢမ်း တဵင်ႇသၢင်ႇလွင်း ပေႃးဢမ်ႇမီး။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 – 35 ပီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထိုင်တီႈမိူင်းပေႃးယဵၼ် ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

မေႃယႃယိင်း ၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ် ၸွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ် ယၢပ်ႇၵိၼ်း

ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်း ပဵၼ်ပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ မီးငိုၼ်းၶမ်းၼမ်တၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ သိုဝ်ႉဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈ ပၢႆးယူႇ လီ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်လူင် တီႈသုတ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၸိုင် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၵႆဝဵင်း ၵႆႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်...

 ၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်

  ဝၼ်းတီႈ 11/9/2023 ယၢမ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ မႅၼ်ႈၽွင်းသင်ၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် ဝႆၽြႃး၊ၼင်ႈတြႃးယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း ၶဝ်ႈတဝ် ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵျွင်းဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၵႂႃႇ ။ ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၼႆႉ ဢႃယု မၼ်းမီးမွၵ်ႈ 30 ပၢႆၼႆႉ မၼ်းယူႇဢိူမ်ႈတၢမ်းႁူဝ်ႉဝၢင်းၵျွင်းၼႆႉၵူၺ်း။ မၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၵႂႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ထဵင်ႁႆႈၼႃး

RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ထဵင်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွတ်ႇ ဢိူင်ႇလၢႆးၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img