Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 20 ပၢႆ

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 20 ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ/ လွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶ ၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 21 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ ၶူးသွၼ်ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ...

သင်ႇၶႃႇတႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းလိၵ်ႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ (ၵယႃး) ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ႁိမ်း 100 တူၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ (ၵျွင်းတႆး) ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇ ထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇယူႇၼၼ်ႈသေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈ  ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ႁိမ်းပၢၵ်ႇတူၼ်  ။ ဝၼ်းတီႈ 23-24/8/2021 ၼႆႉ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင်သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img