Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမႂ်ႇ

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၸၢဝ်းတႆး တီႈမိူင်းၶၢင် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (ၸၢဝ်းတႆး) တီႈမိူင်းၶၢင် လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၽူႈယိင်းသွင်ၵေႃႉ တီႈမၢၼ်ႈသိမ်ႇ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈယိင်း ဢႃယု...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 50 တူၼ်ႈပၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ မႆႉၸၢမ်ၵႃးလႄႈ မႆႉသၢင်းၶမ်း တႃႇ 51 တူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈပွၵ်ႉတဵင်ႇ ၵျီးသူႉ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img