Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 200 ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 200 ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢင်ႈလဵၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 200...

Latest news

- Advertisement -spot_img