Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 10 ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 265 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 10 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/9/2021 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ႉတီႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။  ႁၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈ 200 ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ သိုပ်ႇပၢႆႈၸူးထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉ မၢၼ်ႈၶႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/8/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၵူင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇ တီႈ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း TNLA,...

Latest news

- Advertisement -spot_img