Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွၵ်ႇလႅၼ်

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၸီႉၸမ်ႈ ၽေး Cyber မုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

 UNODC  ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ တၢင်းသႆႊၿိူဝ်ႊရ် (Cyber)  ၼႅင်ႈသၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၽႄႈႁႅင်းယူႇၼႂ်းဢေႊသျိူဝ်ႊ ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလႄႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈယူၵ်ႉ ထၢၼ်တီႈမၼ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼမ်မႃးသေဢမ်ႇၵႃး သၢင်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ  တေႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇပၢႆႈၼီႈ ႁႂ်ႈလႆႈယၢပ်ႇယၢၵ်ႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ VOA   ဢၢင်ႈဢိင် ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၶွင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁဵတ်း ၽိတ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNODC) သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶိူဝ်းၶၢႆႇ...

ယၢမ်းလဵဝ် ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပွမ် ဢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁဵတ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ Facebook ပွမ် သေ လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ် ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထုၵ်ႇလႅၼ် သုမ်းငိုၼ်းတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁဵတ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉပွမ်  လွၵ်ႇလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ (ၽူႈၸၢႆး) ၵေႃႉၼိုင်ႈ သုမ်းငိုၼ်း 1 သႅၼ်ပျႃး  ။ ပဵၼ်တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img