Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူႉသုမ်း

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်း တီႈမူႇၸေႊ 2 လင် လူႉသုမ်းၼမ်လၢႆ

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်း လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် (ဂိုဒေါင်) 2 လင်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းဢၼ် တိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ 1 ႁၢၼ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ သိၼ်ႇၽိဝ်ႇဢဵင်ႇယႃႇ (...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ႁိူၼ်းယေးၺႃးသွၵ်ႈတဝ်ဝႆႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ မၢင်တီႈမၢင်ဝၢၼ်ႈ ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းသိူဝ် ယဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း၊ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈၺႃးသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ဝႆႉမၢၵ်ႇမီႈမိူဝ်ဝႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-17/10/2020 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မီးတီႈပုင်ႇဝူဝ်း၊ ႁႆးၵုၺ်၊ တွင်ႇထဵၵ်ႈ(လွႆတေး)၊ ႁူဝ်ၼမ်ႉ၊ ဢုမ်ႁိတ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ။ ၼၢင်းၸၢမ်လႅင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်း၊ ၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်ႊၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီၵႂႃႇၶၢႆတၢင်ႇဝဵင်း ၊ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပိုတ်ႇလႄႈ ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီတႃႇမွၵ်ႈ 500 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတီႈလႂ်။ ၼၢင်းပႄး ၸဝ်ႈၽၵ်းၵၢတ်ႇပီလၢတ်ႈဝႃႈ - “ပၢႆလိူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်းယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img