Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူလၢႆ

ၼၢင်းယိင်းၵျွၵ်ႉမေးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ဢၢၼ်းၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/12/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  4 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပူးၶႃး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ဢၢၼ်းၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် မႄႈႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁိူၼ်း မႃး...

ႁၢင်ႈၼၢင်းယိင်းထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် ၽႄႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

ၼႂ်းဝၼ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ် ၽႄႈၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ၊ဝီႊၶျႅတ်ႉ) ၊ ၵူၼ်းမၢင်ၸိူဝ်း သိုပ်ႇသျႄးတေႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလဵၼ်ႈဢိၼ်ႊတႃႊၼႅတ်ႉ လဵၼ်ႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁၼ်ယဝ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ် ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢွၼ်ႈဝွၼ်း ယႃႇသိုပ်ႇသျႄးၵၼ်။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လွင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈလူလၢႆ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁ်ႂႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မွင်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆး  ပူၼ်ႉတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img