Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေပိုတ်ႇပၼ်ႁွင်ႈယႃ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေပိုတ်ႇပၼ်ႁွင်ႈယႃ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုတ်ႇပၼ် ႁွင်ႈယႃ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၵိုင်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/06/2018 ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုတ်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ႁွင်ႈယႃ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် ထႅင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈလုၵ်းၵၢၼ်းတင်း ၸူင်လဝ်းၵေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img