Thursday, May 30, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေပိုတ်ႇပၼ်ႁွင်ႈယႃ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုတ်ႇပၼ် ႁွင်ႈယႃ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၵိုင်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 15/06/2018 ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုတ်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ႁွင်ႈယႃ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် ထႅင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈလုၵ်းၵၢၼ်းတင်း ၸူင်လဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶႂၢၵ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ႁွင်ႈယႃ(ၽႄ) လွင်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇ တေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တမ်းဝၢင်းႁဵတ်းပၼ်လႆႈ/ ဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇလုၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႃးယူတ်းယႃ ၼႂ်းဝဵင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽွင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊမိၼ်ႉထူၺ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် တင်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 30 လၵ်း၊ သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ၸိုင် တေႁိုင် မွၵ်ႈ 3-4 မူင်း။ သင်ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆးတၢင်းဢမ်ႇလီ လူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶၢတ်ႈၸိူၵ်ႈလဵၵ်းတီႈမၢၵ်ႇလူတ်ႉၶဝ်သေ ၵႂႃႇမႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇပၼ် Sub-Center ႁွင်ႈယႃ (ၽႄ) ပၼ်ထႅင်ႈ 4 တီႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇၼႃႇ ၶႃႈ ႁွင်ႈယႃ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵႆဝဵင်းသေ ပေႃးပဵၼ်သင်မႃး တေမႃးႁူင်းယႃ တီႈဝဵင်းၵေႃႈယၢပ်ႇ။ သွၼ်ႇ တူၺ်းၶႃႈလူး လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် မႃးတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ မီး 30 လၵ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႃႈႁဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းမႃးပိုတ်ႇပၼ် ႁွင်ႈယႃ RHC တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင် မီးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇပိုတ်ႇထႅင်ႈ ႁွင်ႈယႃ(ၽႄ) S/C ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၸူင်လဝ်း ႁွင်ႈယႃၶဝ် မီးဝႆႉၾၢႆႇတႂ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတူႉ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းၵၢင် သမ်ႉ ႁွင်ႈယႃၶဝ် မီးဝႆႉတႂ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း။ တွၼ်ႈတႃႇသွင်တီႈၼႆႉ တေၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ပၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝၢင်းၽႅၼ်တေလူင်းပိုတ်ႇပၼ် ႁွင်ႈယႃ RHC တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင်သေ တေပိုတ်ႇ ထႅင်ႈ ႁွင်ႈယႃ(ၽႄ) S/C ထႅင်ႈ 4 တီႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း