Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပႆႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း NUG

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်ၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်း NUG ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ NUG ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအ စိုးရ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ 16 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးယူႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸင်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း

ၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးပႃႇတီႇလဵဝ် မီးၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၼမ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢမ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း။ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးလၢႆပႃႇတီႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်း။ လွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ထႅင်ႈဢမ်ႇႁိုင် လၢႆလိူၼ်တၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ တေလီမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇႁႃႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ပီ 2021 တေမႃးၼႆႉ တေပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်?

ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ပေႃးဝႃႈ လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ (2021) ဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉမႃး လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ တေယုၵ်ႉတၢင်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ လုၵ်ႉတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉတေၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်၊ တေၶဝ်ႈပႃးၽႂ်လၢႆလၢႆ၊ လွင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈမၼ်းတေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ တေပွင်သၢင်ႈၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img