Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆ 10 ဝၼ်းပၢႆပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢႆၵႂႃႇ 10 ဝၼ်းပၢႆပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။ ၼၢင်းၶမ်းယဵၼ်ႇ ဢႃယု 14 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းၵျေႃႇလႃ့ ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈၸိင်ႇဢူ့ ယူႇပွၵ့် 5 ၊ႁူဝ်ၼွင်လူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/12/2022 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇလႆႈ...

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇလႄႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ SSPP တီႉၺွပ်းဝႆႉယဝ်ႉ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ

ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 30 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 6 ၶူပ်ႇသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႃး ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ SSPP တီႉၺွပ်းဝႆႉတူဝ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸၢင်ႈမီးတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30...

Latest news

- Advertisement -spot_img