Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မႃႇသျႄႇလေႃး

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ မၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ 7 ဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉသေ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဝႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈမၢႆမီႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 6/3/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႉဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင် ၶိုၼ်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၼႂ်းလိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသီႇပေႃႉပႆႇလူတ်းယွၼ်ႇမၢႆမီႈသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမၢႆမီႈသိုၵ်း မႃႇသျႄႇလေႃးပိူင်ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈမႃး 2 လိူၼ် ပႆႇယိုတ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022  မႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ် ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  တႄႇဢဝ် ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင် 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img