Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၼ်ႈႁဵဝ်း

မိူင်းၶႄႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ ၶႂၢၵ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ  လွမ်ႉႁူဝ်ႉ ၶၢမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶၢမ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လွမ်ႉႁူဝ်ႉဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ)  ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း...

သိုၵ်းၶႄႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ၼႅၼ်ႈၼႃ

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵူႈႁူး ၵူႈလၢႆႇ ၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ  ၵုမ်းၵမ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ။ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ ၵူၼ်းၸပ်း မီးၵႂႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img