Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇၵဵင်

ပီၼႆႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်သုင် ၵူၺ်းၵႃႈၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈၵေႃႈၵႃႈယႂ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်းသင်

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် လႆႈလီ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ ပီၼႆႉ ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် တီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢႆလႆႈၶၼ်သုင်   1 လုၵ်ႈလႂ် ထိုင် 700 - 800 ပျႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႃႈၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ 1 ထူင် သႅၼ်ပၢႆ၊...

ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇလီ ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းႁွင်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ/ သုမ်း ယွၼ်ႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဢမ်ႇလီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဢမ်ႇလီ ၶၢႆဢမ်ႇလႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ် သီႇပေႃႉဢွၼ်ၵၼ်သုမ်း    ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးၸွမ်ၾႃႉ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်တူၵ်း ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၽႄႈ လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်တူၵ်း၊ ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ လႄႈ သုမ်းၵေးလၢင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ ၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတေႃႉၶၢႆတၢင်ႇဝဵင်း ၼိုင်းဝၼ်းလႂ် ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img