Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇပွမ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း တီႈတူၼ်ႈတီး တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဝႃးပျႃး ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဝႃးပျႃး ၼႂ်းပွၵ်ႉၵျွင်း ၵျီးသူႉ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း  ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်   ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ  မီးၵူၼ်းဝၢင်းမၢၵ်ႇၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းသိုၼ်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၵ်ႉႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ  ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်းလႄႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူင်ႉ တိုၼ်ႇၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈတၢင်းၼႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img