Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ

မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီလႄႈ RCSS ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ RPG တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ   ဢမ်ႇ တၼ်းတႅၵ်ႇသေတႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄၵၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈ RCSS တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး  မၢၵ်ႇပီၵူၺ်း...

မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်မူၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ပီၵူၺ်ႈထႅင်ႈ  ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇပုင်ႇ ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆယူႇသဝ်းၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ ဢၼ်မူၵ်းယုမ်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းၸဵင်ႇႁူဝ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ပႃႈၸဵင်ႇပီး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈလူင်သွင်ႁူၺ်ႇ တူၵ်းၶမ်ၵၢင်ဝၢၼ်ႈပႆႇတႅၵ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူပ်ႉႁၼ် မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈလူင်သွင်လုၵ်ႈ မီးဝႆႉၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်၊ ၵႂႃႇမွၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတူၺ်း “ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်” - ၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/10/2020 ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈယၢမ်း 6 မူင်းပၢႆ၊  တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸၢႆးသၢင်ႇဢွင်ႇ ၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်ၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ၵွင်ယိူဝ်ႈယႃႈ တီႈဢၼ်တီႇၽဵဝ်ႈၵွင်ဝႆႉ (ႁိမ်းႁေႃၶဵင်ႇၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ)...

Latest news

- Advertisement -spot_img