Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းႁႅတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇသိုၵ်းၶႄႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဢၼ်မီးတၢင်းမိူင်းယေႃ တၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင် တၢင်းမိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်မူၼ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းယေႃ ယၢၼ်မွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၸွႆႈယိုဝ်းပၢင်တိုၵ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုင်ႉတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း၊ သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁႅတ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ် ၸွမ်းသၼ်လွႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ - သေပၼ်ငိုၼ်း 5 သႅၼ်သေ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လုင်းသွႆႈ/ ပေႃႈထဝ်ႈသွႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁႅင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းႁႅတ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ...

Latest news

- Advertisement -spot_img