Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ

မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလူမ်းဝူၺ်ႇႁင်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလူမ်းဝူၺ်ႇႁင်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ထပ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီယဝ်ႉၼႆ ၶွမ်ႊပၼီႊထတ်းထွင်လွင်ႈလူမ်း IQAir ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၶျၼ်ႊၻရႃႊပူႊသျၢၼ်ႊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ လၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉဝႃႈ - တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈ ဢၼ်ၺႃးၽဝ်သေ လူႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေမီးၾုၼ်ႇၵႂၼ်း...

ၸၢဝ်းႁိၼ်ႊတူႊ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ လွင်ႈၾႆး ၻဵပ်ႉဝႃႇလီႇ 2 လၢၼ်ႉၵွၵ်းပၢႆ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၵိုၵ်းပိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ပွႆးလွင်ႈၾႆး ၻဵပ်ႉဝႃႇလီႇ Diwali ၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းႁိၼ်ႊတူႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ၵျွင်းၽြႃးႁိၼ်ႊတူႊ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်း ဢယုတ်ႉထယ ၸႄႈမိူင်း ဢုတ်ႇတရႃႇ ပရၻဵတ်ႉသ် မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ- ပီၼႆႉ ၵွၵ်းၾႆးဢၼ်လွင်ႈလႆၸွမ်းၼမ်ႉ မီး 2 လၢၼ်ႉပၢႆ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပီဢၼ်လူႇၵွၵ်းၾႆးၼမ်သုတ်းၼႂ်းပိုၼ်းလႄႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵႅၼ်ႊၼိတ်ႉသ် လုမ်ႈၾႃႉ Guinness World...

Latest news

- Advertisement -spot_img