Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ

ႁႃႊမၢသ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် ပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႁႃႊမၢသ်ႊ ပိုတ်ႇသိုၵ်း ဢလ်ႊ- ဢိၵ်းသႃႊ ၾလတ်ႊ တေႃႇဢိသ်သရႃႊဢဵလ်ႊ (Operation Al-Aqsa Flood) လႄႈ ဢၢင်ႈဝႃႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တင်းၼမ်ၶၢမ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ပွတ်းတႂ်ႈၶွင် ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်  ပိူဝ်ႈတႃႇပိုတ်ႇတၢင်းႁႂ်ႈၵေႃႉသိုၵ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မုတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် လၢႆၾၢႆႇလၢႆတၢင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွၵ်ႉ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းၶျၼူၼ်ၵႃႊသႃႊ (ၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ) ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ...

ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ  ယွၼ်ႉႁွႆးပၼ်ႁႃႁိမ်လႅၼ်လိၼ်

ယွၼ်ႉႁွႆးငိူၼ်ႈပူမ်ႇၶတ်းၶႂၢင်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် “ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် လႄႈ ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ  ” လူၺ်ႈၵၢၼ်ႁိမ်ၸိင်း “လႅၼ်လိၼ်သၵ်းသိတ်း(ဢူငဝ်း)” ၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈပိုၼ်းငဝ်ႈပိုၼ်ႉလင်လႄႈသႃသၼႃး ပဵၼ် “သူၼ်ႇလႆႈဢၼ်ထုၵ်ႇ လူၺ်ႈပိူင်ထမ်း” ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၶူပ်ႈငမ်းလႅၼ်လိၼ်ၽိုၼ်ၼႆႉ။ ထိုင်တီႈယဵၼ်းၵၢႆပဵၼ်လိူင်ႈ တူဝ်ႈတင်းလူၵ်ႈမုင်ႈပၵ်းတႃ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ၸုမ်းမီးႁႅင်းဢႃႊဝုထ်ႉ (ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း) “ႁႃႊမၢသ်း” ၼႂ်း  “ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ ”  ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းဢလ်ႊ- ဢၵ်းသႃႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img