Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႂ်ႉတူၺ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း

လၢႆပႃႇတီႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵိုတ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင် တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၵၢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်သေတႃႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတင်းလၢႆ ဢမ်ႇလူင်းၵၼ်။ မီးၵၢၼ်ပူတ်းပၢႆႉႁႃသဵင် လႄႈလူလွမ်တူၺ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၵူၺ်း၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တႃႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 06/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတင်းလၢႆ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်။ ပၢႆႉပႃႇတီႇၵူႈဢၼ် ၸိူဝ်းပူၵ်းပၵ်း ႁွႆႈၽႅၼ်ယင်ၼၢင်ႁႃသဵင်ဝႆႉပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း တေလႆႈပူတ်းလူင်း/ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ၵွၼ်ႇတဵင်ႈၶိုၼ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img