Saturday, March 25, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢႆႈတပ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇပၢႆႈတပ်ႉ 20 ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေးမိုဝ်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇတပ့် တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ့်ၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈသိုၵ်း တပ့် ၶမယ 508 ဢၼ်ပၵ်းတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈ တပ့် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ် Dec ပီ 2022 ပူၼ့်မႃးၼႆ့။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၽူႈမီးၸၼ့်...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပေႃႇသၢႆး ဝဵင်ၵၢတ်ႇလေႃႉ ပၢႆႈတပ်ႉတင်းမူတ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇ သဝ်းတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းပလိၵ်ႈ တီႈပေႃႇသၢႆး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပၢႆႈတပ်ႉ ၵႂႃႇတင်းမူတ်းဢမ်ႇၵိုတ်းသေၵေႃႉ ထိုင်တီႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁူဝ်ႉဝၢင်း၊ လုမ်းလႄႈ တီႈယူႇသဝ်းပလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပေႃႇသၢႆးဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈပေႃႇသၢႆးၼႆႉ ပၢႆႈမူတ်း ။ တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈဢမ်ႇမီးပလိၵ်ႈသေၵေႃႉယဝ်ႉ ။ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်လႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ- ဝႃႈၼႆ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းသိုၼ်း 22/5/2021 ၼၼ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img