Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 ယဝ်ႉ  

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA , PDF ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၸွမ်း 60 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 78 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16/4/2024...

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 55 မၢတ်ႇ 68

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း လူႉတၢႆၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း မီး 55 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 68 ၵေႃႉ - ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/3/2024 ၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img