Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉ

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးတူၵ်းၸႂ် ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ပႆႇတႅၵ်ႇ

တီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၵၢင်တၢင်း ယင်းပႆႇတႅၵ်ႇ ပဵၼ်ၽႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉမိူဝ်ႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း သေႇတဝုၼ်ႇလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၶႂႃႇၺဵဝ်ႇ ၶွႆႈၵၼ် ...

ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉပၢင်သူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းတီႈတူၼ်ႈတီး ထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ

ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်း ၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း။  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2021   ၸုမ်းသူတ်ႇမူၼ်းႁေႃးပထၢၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း    ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈႁေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၼင်ႈႁေႃး ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉ တီႈဢၼ်ယၢမ်ႈႁေႃးၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၶဝ်ႈၵႂႃႇလွတ်ႈႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ။   ၵူၼ်းမႃးႁေႃးပထၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ဢေႃႈၶႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး   ၶဝ်မႃးလၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ  သင်ဝႃႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ သူမႃးႁေႃးတီႈၼိူဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img