Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊသဵင်ႈ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ ထိုင် 336 ၵေႃႉယဝ်ႉ သေတႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၼ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆႉယူႇ။ ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ တေတႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်။  ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ဝၼ်းတီႈ 4 သမ်ႉ တေပိုၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 11 သမ်ႉတေပိုတ်ႇၸၼ်ႉဢွၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေတႄႇပိုတ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 7

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊ တိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၸိသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸၼ်ႉငဝ်ႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းသေ မီးၶေႃႈၸိသင်ႇလူင်းမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ။ တေတႄႇပိုတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ဢွၼ်တၢင်း။ တႃႇၸတ်းပွင်ပၼ်လွင်ႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ်တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၼႆႉမၼ်းဢႄႇလိူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။ တွၼ်ႈတႃႇမၢႆမီႈတၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းတေလႆႈၸွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃးၸဵမ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တေလႆႈၸွမ်းမၢႆမီႈ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img