Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး – ၶၢင် ၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင် သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး - ၶၢင် ဢႃယု 18 ပီ လူင်းတႂ်ႈ သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်း တီႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/7/2022 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇ ၼင်ၸွမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶၢင် ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး...

လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁပ်ႉသူးသွၵ်းတိၼ်ၶမ်း (လႅၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၶႅၼ်ႇ) ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

ၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် ဝူင်းတႆး လုၵ်ႈလၢင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၽူႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၶႅၼ်ႇ (သွၵ်းတိၼ်ၶမ်း) ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ တႃႇၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/3/2022 မီးပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူၼ်း (Football) တီႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် (သၼၢမ်ၵီးလႃးသူးထဵပ်ႈ) ဢိူင်ႇသူးထဵပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝၶျိရႃႊလႆႊ ယူႊၼၢႆႊတဵတ်ႊ (ทีมวชิราลัย ยูไนเต็ด) လႆႈသူးရၢင်းဝလ်းထီႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img