Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပလိၵ်ႈတူၼ်ႈတီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ

ပလိၵ်ႈတူၼ်ႈတီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉၵႃး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ (Without) ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်လူတ်ႉၵႃးမီးၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/06/2018 မဵဝ်းသေႃႇဢွင်ႇ ၵႅမ်ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉ မၢႆ 18 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်တီႉၺွပ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉလူင်း ၵူတ်ႇထတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img