Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။ တၢင်းမိူင်းတႆးတႄႉ ၾၢၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးတီႈၵၢင်ႉၵႄႇ ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမႃးၸတ်းၵၢၼ်ၼႆသေတႃႉ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈပဵင်းတႄႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵႂႃႇတီႈလုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉသေ ၸႂ်ႉထႅမ်ၾွမ်ႊ လွင်ႈ ပိုၼ်းတူဝ်လႄႈ ၸႂ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယိၼ်းလီယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း။ ၵူၼ်းတႃႈၵုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ ပေႃးၶဝ်လႆႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မွၵ်ႈ 5 ပွၵ်ႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၵုင်ႈ ႁႅၼ်းလူႇ ယိူင်းထိုင် ၽူးႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းတူၵ်းသုမ်း ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၵုင်ႈ ႁႅၼ်းတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈတူၵ်းသုမ်း ၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/8/2021 ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၵုင်ႈ Tai Youth Yangon – TYY ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁႅၼ်း လူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈတူၵ်းသုမ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် မီးႁိမ်း 100

ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတိူင်း တႃႈ ၵုင်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် လူႉတၢႆ ႁိမ်း 100 ၵေႃႉ ဝႃႈ ၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2021 တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် 11:30 ၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img