Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶႃႇၸိုင်ႈတႆးတေယူႇၵၢင် မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပိတၵၢတ်ႈပၢင်လူင် သင်ႇပိၵ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ႁူဝ်မိုၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸႃႇရၼ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်သြႃႇသမ်းမႃး ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပီၼႆႉ

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇ လိၵ်ႈ ၼႂ်းပီၵေႃးၸႃႇ 1382 ၼီႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်း ထိုင်သြႃႇၸဝ်ႈ၊ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူႈဝၢၼ်ႈ/ မိူင်း၊ ၵူႈၵၢၼ်ႇၵူႈၵျွင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုတ်ႇတင်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ၵဵင်းတုင်

သင်ၶၸဝ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုတ်ႇလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းသင်ၶ တီႈဝတ်ႉမွၵ်ႇမႆႇ/ ၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2019 သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶ ၸိုင်ႈတႆး (ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း) တီႈဝတ်ႉမွၵ်ႇမႆႇ/ ၵွင်း မူးၶမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပေႃးတေ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းတေႃႇၵွင်ႉၵၢႆႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img