WLB ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း

တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်းၼႅၼ်ႈၼႃ ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶိုၼ်းပူတ်းထွၼ် ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – WLB/ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်ႈၵေႃၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/12/2018

ဝၼ်းတီႈ 09/12/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ငဝ်ႈၵေႃၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (Women’s League of Burma) ၶွပ်ႈတဵမ် 19 ပီ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ယူႇၼႂ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ်၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းၶမ်းဢွၼ်ႇ ၾၢႆႇၵဵပ်းႁွမ်လႄႈ ပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်း ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ“ ငဝ်ႈၵေႃၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 13 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတီႈငဝ်ႈၵေႃၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း 19 ပီမႃးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈမီးမႃးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ဢမ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈယိင်းၸၢႆး ဢမ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈတြႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈမႃး။ တွၼ်ႈတႃႇတေသိုပ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တူင်ႇဝူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေ ယွမ်းႁပ်ႉ လႆႈ၊ ယွမ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇတေပဵၼ်ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႃႇ၊ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တႅပ်းတတ်း ပေႃႇလသီႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈဢမ်ႇ ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းယူႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေယွမ်းႁပ်ႉ တီႈၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇၶတ်း ၸႂ် သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီပၢႆမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼၢင်း ယိင်း ထုၵ်ႇၺႃးတဵၵ်းတဵင်၊ ပေႉၵိၼ်၊ ၵၼ်ႉၸၼ်၊ လူလၢႆ၊ ၸႂ်ႉၶၢႆတူဝ် (ႁဵတ်းမႄႈမွၵ်ႇယႃႈ)၊ ႁၢပ်ႇၶျေႃးလႄႈ လွင်ႈၸႅၵ်ႇ ၸၼ်ႉ ထၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

ယူႇတီႈငဝ်ႈၵေႃၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(WLB) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ “ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် ၼႅၼ်ႈၼႃ ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်မႃး ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶႂၢၵ်ႈၼႃႈတီႈယူႇဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပူတ်းထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁၢမ်းသုၼ်ႇ၊ ၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ လွင်ႈ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႇ၊ ၾႅတ်ႊတရႄႊ မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶဝ်ႈပႃး၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇ ပဵင်းပဵၼ်ထမ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းထိုင်တီႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပူၼ်ႉ ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း/ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမီးၵၢၼ် ပူတ်းပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်သင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here