Monday, July 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈတေႁူမ်ႈၵၼ် မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းလၢႆးၶႃႈ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်မႄးၵုမ်း ၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉတေသိုပ်ႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶုမ်ၵုတ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၵုမ်းၶိုၼ်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလၢႆးၶႃႈ တေၵုမ်းပႃးၶုမ်ၵုတ်းပီႈၼၢင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းမိူင်းယႆ ၊ လႄႈ မေးၼၢင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းမိင်ႈသူၺ်ႇဢိင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈ ၶုၼ်ၼုမ်ႇၼႆႉႁဝ်းၵုမ်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ တေၵုမ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉသေ တေသိုပ်ႇၵုမ်းၶုမ်တၢင်ႇၸဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉလွမ်ႉႁူဝ်ႉၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇယူႇ ၊ ၵိုတ်းထႅင်ႈၼႃႈလဵဝ်ၵူၺ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၸႂ်လွင်ႈငိုၼ်းလႄႈ သင်ဝႃႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်လီႁဝ်းၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈမီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢႆၾူၼ်း +95 977 661 0469 လႄႈ +95 925 822 8992 ၵေႃႈလႆႈဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/01/2016 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁွင်ႈယႃႈယႃ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ။ မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ။ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေမႅတ်ႇပႅင်းႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၵဝ်ႇ၊ ႁွႆးမိုဝ်းတႆးဢၼ်ၵဝ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၸဝ်ႈၾႃႉလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၼပ်ႉယမ်ၶုၵ်းထူပ်းၵုၼ်းမုၼ်ယႂ်ႇၼမ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈတႄႇပူၵ်းတင်ႈပၼ် ႁူင်းယႃ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဝတ်ႉၽြႃးမႁႃမျၢတ်ႈမုၼိၵေႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉပၼ် ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ပေႃးလႆႈလူႇတၢၼ်းလႆႈဝႆႈသႃထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်လွင်ႈ ဢမ်ႇလိုမ်းၵုၼ်းမုၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၶုမ်ၵုတ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸဝ်ႈၼုမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၶုၼ်လၢႆး ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းလၢႆးၶႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉလႆႈၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈ ပႃးတႃႇတေလႆႈလူင်ႇမွၵ်ႇ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၽူႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈ မၢႆပၢင်လူင် 1947 ၵေႃႈပႃးမၼ်းၸဝ်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း