Tuesday, June 18, 2024

လူတ်ႉတူႈၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် 10 ပၢႆ ဢၼ်မႃးၸွမ်းလူတ်ႉတၢႆမူတ်း

Must read

လူတ်ႉတူႈတေႃႉသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဝႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉလပ်းၼႂ်း။

ဝၼ်းတီႈ 24/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ 02:35 မူင်း၊ လူတ်ႉတူႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မုင်ႈၼႃႈၸူးၸႄႈဝဵင်းၿၢင်ႊၿူဝ်ႊထွင်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼူၼ်ႊထၿူႊရီႊၼၼ်ႉ လႆႈၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ/ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတီႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းလၵ်းၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊတီႈ 90+600 မူႇ 1 ဢိူင်ႇပၢင်မၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈသိင်ၿူႊရီႊ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဝၢႆးသေၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈယဝ်ႉမွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႊ လူတ်ႉၶႄၾႆးၸင်ႇမႃးထိုင်သေ ၸွႆႈႁူတ်းၾႆးမွတ်ႇၵႂႃႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ။ တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽေးဢုပၢတ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉလပ်းၼႂ်း၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇႁၼ်ႁွႆးဢဝ်ပရဵၵ်ႊမၼ်းသင်-ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တွင်ႈထၢမ်တူၺ်းၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉတူႈၼင်ႇၵၼ် ဢၼ်ႁေႃႈမႃးတၢင်းလင်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵူၼ်းႁေႃႈမၼ်းလႅပ်ႈလပ်းၼႂ်း၊ လေႃႈၽႃႇတမ်သႂ်ႇလူတ်ႉလူင်တၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်ၾၢႆႇၶႂႃ၊ ပေႃးၽႃႇသႂ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈၵမ်းလဵဝ်၊ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ်တင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ၊ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၵူၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးသေၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၽေးဢုပၢတ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလႆႈႁူႉဝႃႈ- လူတ်ႉတူႈလမ်းၼႆႉ လႅပ်ႈပဵၼ်လူတ်ႉတိတ်းၵႅတ်ႊသ်ဝႆႉတၢင်းလင်။ လွင်ႈဢၼ်ၾႆးမႆႈသေ မီးၵူၼ်းတၢႆၵႂႃႇ ပႃးတင်းၵူၼ်း ႁေႃႈလူတ်ႉတူႈတင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉၼႆႉ တေၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တီႈၵွင်ႈထၢႆႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈလူတ်ႉႁင်းၵူၺ်းႁိုဝ် လူတ်ႉလေႃႇၽႃႇၵၼ်လႄႈၾႆးမႆႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

လူတ်ႉၵႃးလမ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လူတ်ႉၵႃးၶွမ်ႊပၼီႊၿုၼ်ႊရိူၼ်ႊထူဝ်ႊ၊ ပၢႆႉၵုင်းထဵပ်ႈ။ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉလူင်ဢမ်ႇတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသင်၊ တွၼ်ႈတႃႇၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းတင်းမူတ်း တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသိင်ၿူးရီး ႁႂ်ႈမေႃၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃပလိၵ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶဝ်ထႅင်ႈ သိုဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် TV မိူင်း ဢၼ်တင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းမႂ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း