ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢႆႈပလိၵ်ႈၶႄႇလမ်းတီႉ ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းႁၢႆဝႆႉ 3 ၵေႃႉ

လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 11 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမူႇၸေႊသေ လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၵႂႃႇတၢင်းၾင်ႇၶႄႇၼၼ်ႉ ၺႃးၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶႄႇ လမ်းတီႉသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 3 ၵေႃႉ ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်တူဝ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸုမ်းထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ႁၢင်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ

ဝၼ်းတီႈ 05/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 11 ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမူႇၸေႊ တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် သႂ်ႇႁိူဝ်းသေၶၢမ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉတေႃႉၶဝ်ႈသၢၼ်လူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းၶႄႇပႃးၵွင်ႈသေမႃးလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်သေလႅၼ်ႈပၢႆႈ တႃႇ 3 ၵေႃႉသမ်ႉ ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း တႃႇ 8 ၵေႃႉသမ်ႉ ၼႅတ်ႈၶီႇႁိူဝ်းသေ ပွၵ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။

ဢူးထုၼ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ၶီႇႁိူဝ်းသေ သွၵ်ႈႁႃၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်း တင်းဝၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်။ ၶဝ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမေႃလုၺ်းၼမ်ႉ သေၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ႈ/ ၶၢႆၶဝ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ။ ၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ သၢၼ်/ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ တေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၵၢတ်ႇမိုတ်း (မွင်ႇၶူဝ်ႇ) ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here