TNLA ဝႃႈ လွင်ႈၶၢဝ်ႇၶႃႈႁႅမ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼၢင်းယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ယူႇ

0

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်တီႉၺွပ်း ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉပဵၼ် မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် မၼ်းၼၢင်း ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ယူႇ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင် ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ၼင်ႇၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼမ့်ၶမ်း/ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ့်ၶမ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ

တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢတ်ႈတီႈ DVB ဝႃႈ “ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ယဝ်ႉသေ ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တွၼ်ႈတႃႇမၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်မၼ်းၼၢင်းယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈလီလူးၵွၼ်ႇ လွင်းပၢႆးယူႇလီမၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်မၼ်း ၼၢင်းၵေႃႈမီး။ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇလုမ်းတြႃးႁဝ်း တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၼ်ယူႇ။ လွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းမၼ်းထႅင်ႈတႄႉ ၶႃႈပႆႇႁူႉ။ ပေႃးမီး လွင်ႈသင်လၢၵ်ႇလၢႆးမႃး ႁဝ်းၶႃႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 5 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈတီႉဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းမၼ်းၼၢင်း ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် တေလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းၼၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၼပ်ႉ ႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လၢႆးၵတ်းယဵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်မၼ်းၼၢင်းသေတႃႉ ၾၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း ယင်းပႆႇပွႆႇတူဝ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်း SSPP တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ TNLA ပွႆႇပၼ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေးယင်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တီႈၵိူဝ်းၵုမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း၊ NRPC၊ သင်ၶၸဝ်ႈတဢၢင်း၊ ၸုမ်း FPNCC ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၾၢႆႇ TNLA ပႆႇပွႆႇပၼ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ၊ ၺႃးသိုၵ်းလွႆ TNLA ၸီႉၼႄးဝႃႈ ၶတ်းၶႂၢင်ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃး လူႉသုမ်းၼႆသေ မႃးတီႉဢဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ 17/08/2018။

မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉ TNLA မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁိူၼ်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် 3 သႅၼ်၊ ပီ 2017 မႃးၵဵပ်းၵႂႃႇ 11 သႅၼ်သေ ပွၵ်ႈမိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း TNLA 2 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈငွႆးယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ တီႉလႆႈတူဝ်လိပ်း ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း လွႆၼႄးဝႃႈ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ ၵပ်းၾူၼ်းၸီႉၼႄးဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်ႉ လဵဝ်။ ၾၢႆႇၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵေႃႈတွပ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၽႂ်။ ယွၼ်ႉငိုၼ်း 11 သႅၼ်သေ ဢမ်ႇဢဝ်သၢႆၸႂ်လႅၵ်ႈလေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here