Thursday, June 20, 2024

ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းသူႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး လွင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸၢႆးလိၼ်းမႅတ်ႈ တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးမိူင်းတႆးလွင်ႈၼႂ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၸၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅမ်ၼႂ်းပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈတင်းၼမ်။

Photo by – SHAN / တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးလိၼ်းမႅတ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တီႈသၽႃးမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 11 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလိၼ်းမႅတ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈ မိူင်းၸၢင်ၼႆႉ မီးႁူင်းယႃဝႆႉယူႇသေတႃႉ တင်ႈတႄႇႁဵတ်းမႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇပိုတ်ႇ။ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၸၢင်မီးႁူဝ် ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1 မိုၼ်ႇ။ မီးၾၢႆႇၵုမ်းပၢႆးယူႇလီၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၾၢႆႇလဵင်ႉလုၵ်ႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈ ၸႂ်ႉယႃယႃႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉယႃႈယႃႁၢၵ်ႈမႆႉႁၢၵ်ႈတွၵ်ႇၵူၺ်း။ မိူင်းၸၢင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းသေတႃႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၾၢႆႇ ယူႇလီပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ႁူင်းယႃလူင်- ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်မႃး” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽွင်းလူင် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ လႆႈတၢင်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼိူဝ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလိၼ်းမႅတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၶဝ်တွပ်ႇဝႃႈ ၶဝ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇ တေႃႇယဝ်ႉ။ ထိုင်တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်တွပ်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵႂႃႇမႃးၵေႃႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇမေႃယႃ ၾၢႆႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈယူႇ ၵႂႃႇႁူင်းယႃလူင်တၢင်ႇဝဵင်း ၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ငိုၼ်းတွင်း လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 11 ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီး 125 ၵေႃႉ။ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉ 18 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း