Saturday, May 18, 2024

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈ သွင်ၾင်ႇတႆး – ထႆး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/လွႆ လႆၶဝ်ႈၼမ်ႉသၢႆ လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇၼွင်း ထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းတႆး တင်း မႄႈသၢႆ ၾၢႆႇမိူင်းထႆး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼင်ႇၵၼ်တင်း သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း။

Photo by – Aung Kyaw Win Sein/ ၼမ့်ၼွင်းထူမ်ႈ ၼ်ႂးၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊ ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်းလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ဝတ်ႉသၢႆမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇ။ ၼမ်ႉ သၢႆၼွင်း လႆလူၼ်ႉၾင်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ်ၵေႃႈ ယိုင်ႈၼွင်းၸွမ်း။ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ထိုင်တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ယူပ်ႈယွမ်းလူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၾႃႉတိုၵ်ႉ ငိုပ်းဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇ ၸၢင်ႈဝႃႈ ၾူၼ်တေတူၵ်းထႅင်ႈယူႇႁိုဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇထႆး ၸွမ်းၵၢတ်ႇလွႆဝဝ်း ႁိမ်းႁွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပွၵ်ႉပုင်းထုၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မႄႈၼမ်ႉသၢႆၼႆႉ မၼ်းသုင်ၼိူဝ် တၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်းဝႆႉ သင် ၼမ်ႉၼွင်းမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ တၢင်းပွတ်းၵၢတ်ႇတႃႇလေႃႉ တင်းပွတ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈယူႇၵူႈပီ” ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းၾူၼ်ၸိုင် ၸွမ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊ ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႆႉထူပ်းၽေး ၼမ်ႉသၢႆၼွင်းၸိူင်ႉၼႆ ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း