Saturday, May 18, 2024

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈၼမ်ႉၶွင်

Must read

ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇ 5 ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵိၼ်ယူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တႃႇၸွႆႈၵၼ်ႁႃလၢႆးတၢင်းၵႅတ်ႇၵင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/09/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၾင်ႇၶွင် မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းလႄႈ မိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႅတ်ႇ ၵင်ႈမႄႈၼမ်ႉၶွင်။

ၸၢႆးၼိဝတ်ႊ ရွႆႉၵႅဝ်ႉ ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵဵင်းၶွင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီမႃးၼႆႉ မႄႈၼမ်ႉၶွင် ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉလႆလတ်းလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မီးမႃးၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ လၢႆတီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ၊ ၼႂ်းမိူင်း ၶျႆႊၿုရီႊလႄႈဢၼ်တေသၢင်ႈထႅင်ႈၾၢႆပၢၵ်ႇဝႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢူႊၻူမ်ႊၶျႆႊ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈတႄႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသၢင်ႈၾၢႆ ယွၼ်ႉပေႃးၾၢႆတႅၵ်ႇမႃးၼႆ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 20/09/2018 တၢင်းၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊတႃႊထင်ႊ လႄႈတင်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ထႅင်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး တွၼ်ႈတႃႇပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတွင်ႈထၢမ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢမ်ႇ ႁၼ်လီၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ်သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ပေႃးၾၢႆတႅၵ်ႇၵေႃႈတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူဝ်ယၢင်ႇမိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇ သေႊပဵၼ်ႊ – သေႊၼမ်ႉၼွႆႉတႅၵ်ႇ တီႈမိူင်းလၢဝ်း ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း