Wednesday, December 6, 2023

ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းတီႈသၽႃး ၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆးတႃႈၵုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းတီႈ သၽႃး ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူႉၸၵ်းၽူႈတႅၼ်းလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသၽႃး။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 14/11/2017 ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုမ်းၵေႃတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၵၢၼ် မိူင်း တီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးဢႃႇၼႃႇတႅပ်းတတ်းလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်? တၢင်ႇယိုၼ်ႈၶေႃႈ ထၢမ်၊ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၽူႈတႅၼ်း၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ၊ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ၶူးသွၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သၽႃးၼႆႉၵူၼ်း မိူင်းၵူႈၵေႃႉထုၵ်ႇလီႁူႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုင်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်သင်လႆႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈၵေႃႉထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ပိူင်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသၽႃး၊ လွင်ႈပၵ်း ပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁူႉယဝ်ႉၸင်ႇ ၸၢင်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်၊ထတ်းသၢင်လီလီ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၸင်ႇတေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႂ်းတၢင်းတီႈလီမႃး ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵေႃတႆးၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 1999 ၊ပူင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ် Computer ၊ ၵၢၼ်ပူၵ်း ပွင်ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉၶပ်းၶိုင်ပၼ်ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း ၵႂႃႇ ႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း။ ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမႃး ၸွႆႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၶိုၼ်းမီး 30 ပၢႆယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း